Edele waarheid

Er zijn vier edelen waarheden die de Boeddha ziet als de basis van wat hij ervaart.

1a: Er is lijden
1b: Er zijn oorzaken van lijden
2a: Er is geluk
2b: Er zijn oorzaken van geluk
(het 8-voudige pad)

Er zijn dus oorzaken van lijden. Sommige oorzaken zullen voor de hand liggen. Sommige liggen minder voor de hand. Bijvoorbeeld geen aandacht voor het lijden is een oorzaak van lijden. Te veel verlangen naar geluk is een oorzaak van lijden. In essentie zijn er dus geen regels die je dient op te volgen, maar je wordt wel uitgenodigd om keuzes te maken.